Dieva valstība

Cilvēki ir ilgojušies dzīvot sabiedrībā, kurā nevalda naids, kur nav karu, ciešanu, baiļu un vardarbības, sabiedrībā, kur valda savstarpēja saskaņa, uzticēšanās un mīlestība. Bībelē ir teikts, ka tas ir iespējams tikai tad, ja cilvēki dzīvo pilnīgā saskaņā ar Dieva gribu un principiem. Šāda sabiedrība, kur nevis cilvēki, bet Dievs ir Valdnieks, tiek saukta par Dieva valstību. Un Dievs cilvēkiem ir devis Starpnieku, Jēzu Kristu, kuram arī ir uzticējis pārvaldīt Viņa valstību. Šī lapa ir veltīta Dievam un Viņa valstībai, kā arī tam, kā šo valstību iemantot, un kā tajā palikt.