Par projektu

Katram cilvēkam ir sava informatīvā telpa, kurā tas jūtas komfortabli, un kuras ietvaros notiek viņa komunikācija ar citiem līdzcilvēkiem. Šī telpa ietver viņa pasaules uzskatu, vērtību sistēmu, dzīves gudrību un citas cilvēkam svarīgas lietas. Katrai šādai informatīvajai telpai ir savas robežas jeb siena, aiz kuras sākas sveša informatīvā telpa: naidīga, biedējoša, nomācoša vai vienaldzīga, bet vairs ne sava. Dzīvojot svešā telpā cilvēks jūtas nospiests un neapmierināts. Viņš jūtas atstumts un svešs. Tāpēc katram cilvēkam ir tiesības dzīvot tajā informatīvajā telpā, kurai viņš jūtas piederīgs. To sauc par apziņas brīvību. Uzskatu, ka nevienam nav tiesības šo brīvību laupīt. Tā ir katra cilvēka brīva izvēle, ko viņš vēlas klausīties un pret ko būt vienaldzīgam.

Šajā projektā autors dalās ar to informatīvo telpu, kurā pats dzīvo un darbojas. Ja kādam tā liekas sveša un nepieņemama, novēlu viņam atrast savējo! Ja kāds kaut ko no šejienes var pasmelties – lūdzu, lietojiet. Bet, ja kāds šo telpu atzīs par savējo, tad var uzskatīt, ka šis projekts ir savu uzdevumu veicis. Galu galā šī mājas lapa pirmām kārtām ir paredzēta domubiedriem.