Kopīpašums

Lietas un resursus, kurus mēs ikdienā lietojam varētu iedalīt divās lietojuma formās jeb īpašumos. Viena no tām ir privātīpašums, kas pieder privātpersonām vai korporācijām. Šo lietu lietošana ir ierobežota ar šo īpašnieku vēlmi ar tām dalīties vai nedalīties. Un otra ir kopīpašums, kura lietošana nav ierobežota ar kādu konkrētu īpašnieku atļaušanu vai neatļaušanu. Kopīpašums, piemēram, ir gaiss ko elpojam, publiskie ceļi, pa kuriem varam braukt, publiskās pludmales, kurās varam peldēties vai citādi atpūsties. Tāpat, iedalās arī nemateriālas lietas, tādas kā mūzika, informācija, attēli u.c. Nemateriālo lietu pārveidošana īpašuma formā aizsākās 19. gadsimtā ar patentu sistēmas izveidi, un izgudrotāju tiesību aizsardzību attiecībā uz savu izgudrojumu. 20. gadsimta vidū tika izveidots intelektuālā īpašuma jēdziens, kas iekļāva sevī ne tikai patentētos izgudrojumus, bet arī jebkādus literāros vai mākslas darbus, izpildījumus, video-audio ierakstus u.t.t. Ja patentēta izgudrojuma autoram bija monopols uz savu izgudrojumu kaut kādu noteiktu laika posmu, tad intelektuālais īpašums tagad noteica tā publiskas lietošanas ierobežojumu ne tikai uz autora dzīves laiku, bet arī vēl 70 gadus pēc autora nāves. Turklāt, sava personīgā intelektuālā īpašuma publisku lietošanu pēc paša autora brīvas gribas ierobežo autortiesību aizsardzības organizācijas, kurām pat nav vajadzīgs pilnvarojuma līgums pārstāvēt autora tiesības. Bez intelektuālā īpašuma, kas ir aizsargāts ar autortiesībām, ir arī brīvi pieejamais intelektulālais īpašums jeb intelektuālais kopīpašums, kuru autortiesību likums neaizsargā. To veido neaizsargājamie darbi, kuru autori miruši pirms 70 gadiem, kā arī darbi, kurus autori zem dažādām licencēm ir nodevuši publiskai lietošanai.

Šī mājaslapa ir vērsta uz kopīpašuma vairošanu un kopšanu, tāpēc tās saturs (teksti, attēli, video/audio ieraksti) ir zem Creative Commons licences (CC-BY-SA), kas ļauj esošā satura brīvu kopēšanu, apstrādi, publicēšanu, lietošanu arī komerciālos nolūkos, saglabājot atsauci uz pirmavotu (domubiedriem.lv) vai norādīto autoru, kā arī nemainot licences veidu. Jebkādi rediģēti vai citā darbā iekļauti šīs mājaslapas materiāla fragmenti nevar tikt aizsargāti ar rediģētāja autortiesībām. Ārpus Creative Commons licences mājaslapā var būt neaizsargājamie darbi, kuru autortiesības ir beigušās (70 gadu pēc autora nāves).