Didahe

Kunga mācība caur 12 apustuļiem

(Διδαχὴ Κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων)

(Didahe)

1.nodaļa

1.Ir divi ceļi: viens dzīvības un viens nāves ceļš, bet starp abiem ceļiem ir liela starpība. 2.Dzīvības ceļš ir šāds: pirmkārt, tev ir jāmīl Dievs, kurš tevi ir radījis; otrkārt, (mīli) savu tuvāko, kā sevi pašu. Un nedari otram to, ko nevēlies, lai ar tevi tas notiktu. 3.Šo vārdu mācība ir tāda: svētījiet tos, kas jūs nolād un aizlūdziet par saviem ienaidniekiem, gavējiet par saviem vajātājiem, jo kāda (jums par to) pateicība, ja jūs mīlat vien tos, kas jūs mīl? Vai tad to nedara arī pagāni? Bet jūs mīliet savus nīdējus un jums nebūs ienaidnieku. Turpiniet lasīt

Publicēts iekš Kopīpašums | Komentāri ir izslēgtiDidahe

Barnabas vēstule

Barnabas vēstule.

 1. nodaļa

Barnabas sveiciens kristiešiem.

Esat sveicināti mierā, dēli un meitas, mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā, kurš mūs ir iemīlējis! Zinot, ka jūs esat bagāti ar brīnišķīgiem dievišķiem tikumiem, es neizmērojami priecājos par jūsu svētīgajām un dārgajām dvēselēm, (priecājos) ka jūs esat saņēmuši tik dziļi jūsos iesakņotu žēlastību. Tāpēc (arī pats) gūstu mierinājumu, gaidot savu pestīšanu, jo patiesi redzu, ka pār jums ir izliets Gars no brīnišķīga dievišķa avota*. Tā kā esmu sācis runāt ar jums, es esmu pilnā mērā pārliecinājies savā prātā un nešaubos par to, ka es saprotu daudzas lietas, jo Tas Kungs bija pavadījis mani taisnības ceļos. Es arī jutu nepieciešamību jūs mīlēt vairāk par savu paša dvēseli, jo liela ticība un mīlestība mīt jūsos cerībā uz Viņa solīto dzīvi*.  Kā es (parasti) centos dalīties ar jums tajā, ko pats esmu saņēmis, un šajā kalpošanā jums, tik garīgi apdāvinātiem, atrodu arī balvu sev, tāpēc steidzos jums uzrakstīt dažus (vārdus), lai jūs, kopā ar ticību iemantotu arī pilnīgu atziņu. Ir trīs Dieva nostādnes: dzīves cerība, tās sākums un piepildījums*. Jo Tas Kungs caur praviešiem jau iepriekš pasludināja mums to, kas tagad ir piepildījies, un līdz ar to parādīja nākotnes sākumu. Tātad, saskaņā ar Viņa gribu mums vajag dedzīgāk un tuvāk pietuvoties pie Viņa upuraltāra. Bet es ne kā skolotājs, bet, kā jums līdzīgs, skaidroju nedaudz no tā, no kā lielā mērā vairojas jūsu prieks. Turpiniet lasīt

Publicēts iekš Kopīpašums | Komentāri ir izslēgtiBarnabas vēstule

Jēzus mācekļi, Dieva valstības mantinieki

Kad Jēzus pavada savas beidzamās dienas uz Zemes, Viņš dod saviem mācekļiem šādu apsolījumu:

Patiesi Es jums saku: daži no tiem, kas šeitan stāv, nāvi nebaudīs, iekāms tie neredzēs Cilvēka Dēlu nākam Savā Valstībā. (Mateja ev. 16:28) Turpiniet lasīt

Publicēts iekš Dieva valstība | Komentāri ir izslēgtiJēzus mācekļi, Dieva valstības mantinieki

Jēzus no Nacaretes – valstības Ķēniņš

Pēc tam, kad Dieva sūtnis, Jānis Kristītājs, pasludināja Dieva valstības tuvu atnākšanu, viņš arī norādīja uz šīs valstības Kungu, Jēzu no Nacaretes. Šis ir tas Cilvēka Dēls, kuram saskaņā ar Daniela redzējumu (Daniela gr. 7:13-14) tiks piešķirta visa vara, godība un valdīšana, un viņa ķēniņa valsti neviens nekad nevarēs iznīcināt. Bet vēl pirms Jānis bija dzimis, to pašu jaunavai Marijai pasludināja Dieva eņģelis Gabriēls. Turpiniet lasīt

Publicēts iekš Dieva valstība | Komentāri ir izslēgtiJēzus no Nacaretes – valstības Ķēniņš

Jānis Kristītājs un Dieva valstība

Pēc Izraēlas un Jūdejas valstu iznīcināšanas ebreju pravietim Danielam Dievs bija devis atklāsmi par četrām varām (jeb impērijām), kuras valdīs pār pasauli. Bet nāks laiks, kad visa vara tiks nodota Izraēla ķēniņa Dāvida pēctecim, Cilvēka Dēlam, kura rokās šī vara paliks uz mūžīgiem laikiem. Viņš nostiprinās Dieva valstību virs Zemes, kuru nespēs iznīcināt nekāda pretvara. Taču pirms šī notikuma Dievs sūtīs vēl kādu cilvēku, kura uzdevums būs sagatavot ceļu (jeb apstākļus) Izraēla Ķēniņa atnākšanai. Uz šādu Dieva plānu deva mājienu vēl Jesaja:

Klau! Kaut kur atskanēja sauciens: “Ierīkojiet tuksnesī Tam Kungam ceļu, dariet klajumā kādas līdzenas tekas mūsu Dievam! Visas ielejas lai piepilda un visus kalnus un pakalnus lai nolīdzina; kas ir nelīdzens, lai top par līdzenu ceļu, un, kas paugurains, lai top par klajumu, lai parādītos Tā Kunga godība un lai visa cilvēce kopā to redzētu, jo Tā Kunga mute to tā ir runājusi.” (Jesajas 40:3-5) Turpiniet lasīt

Publicēts iekš Dieva valstība | Komentāri ir izslēgtiJānis Kristītājs un Dieva valstība